ติดต่อวัด

เส้นทางรถไฟฟ้า

คลิกดูภาพขนาดใหญ่

ติดต่อวัด

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • ที่อยู่:เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๑๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๖๐
  • โทรศัพท์: ๐๓๘-๒๓๗-๙๑๒, ๐๓๘-๒๓๘-๓๖๙, ๐๘๑-๕๘๖-๐๑๘๘
  • เวลาทำการ: ทุกวัน
  • เว็บไซต์: http://www.watyanasangvararam.com/