เชิญร่วมบูชา สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ รุ่นฐานหินอ่อนบุษบกสมเด็จพระญาณสังวรฯ (๑๓ เมษายน ๒๕๖๒)

หน้าแรก • ข่าวสาร และกิจกรรม • ปฎิทินกิจกรรมประจำปี • เชิญร่วมบูชา สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ รุ่นฐานหินอ่อนบุษบกสมเด็จพระญาณสังวรฯ

เชิญร่วมบูชา สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ รุ่นฐานหินอ่อนบุษบกสมเด็จพระญาณสังวรฯ เพื่อสมทบเป็นทุนซ่อมแซมทำนุบำรุงศาสนสถานภายในวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ รุ่นฐานหินอ่อนบุษบกสมเด็จพระญาณสังวรฯ จำลองมาจากสมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ พระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมาที่สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์พระหล่อด้วยทองเหลืองชุบทองคำ ๙๙.๙๙% ตั้งอยู่บนฐานหินอ่อนที่ใช้ในการก่อสร้างพระบุษบกที่ประดิษฐานพระโกศบรรจุพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และรองด้วยฐานทองเหลืองชุบทองคำ ๙๙.๙๙% อีกหนึ่งชั้น ขนาดกว้าง ๓.๒ เซนติเมตร และสูง ๔ เซนติเมตร เชิญบูชาองค์ละ ๒,๕๐๐ บาท จัดสร้างเพียงจำนวน ๕,๐๐๐ องค์ ตามปริมาณส่วนหินอ่อนที่เหลือจากการสร้างพระบุษบก เปิดให้ร่วมบูชาตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น ๑ ในพระบรมธาตุเจดีย์ วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี และที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศน์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดที่ ๐๖๔-๖๔๘-๔๖๒๖