เชิญร่วมบูชา สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ รุ่นฐานหินอ่อนบุษบกสมเด็จพระญาณสังวรฯ (๑๓ เมษายน ๒๕๖๒)

หน้าแรก • ข่าวสาร และกิจกรรม • ปฎิทินกิจกรรมประจำปี • เชิญร่วมบูชา สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ รุ่นฐานหินอ่อนบุษบกสมเด็จพระญาณสังวรฯ

เชิญร่วมบูชา สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ รุ่นฐานหินอ่อนบุษบกสมเด็จพระญาณสังวรฯ   เพื่อสมทบเป็นทุนซ่อมแซมทำนุบำรุงศาสนสถานภายในวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์   สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ รุ่นฐานหินอ่อนบุษบกสมเด็จพระญาณสังวรฯ จำลองมาจากสมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ พระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมาที่สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   องค์พระหล่อด้วยทองเหลืองชุบทองคำ ๙๙.๙๙% ตั้งอยู่บนฐานหินอ่อนที่ใช้ในการก่อสร้างพระบุษบกที่ประดิษฐานพระโกศบรรจุพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และรองด้วยฐานทองเหลืองชุบทองคำ ๙๙.๙๙% อีกหนึ่งชั้น   ขนาดกว้าง ๓.๒ เซนติเมตร และสูง ๔ เซนติเมตร จัดสร้างเพียงจำนวน ๕,๐๐๐ องค์ ตามปริมาณส่วนหินอ่อนที่เหลือจากการสร้างพระบุษบก   เชิญบูชาองค์ละ ๒,๕๐๐ บาท (หากมีความประสงค์ให้ส่งทางไปรษณีย์ จะมีค่าบริการจัดส่ง องค์ละ ๑๐๐ บาท)   ช่องทางการติดต่อเพื่อเช่าบูชา ๑. ทางกล่องข้อความ (Send message) ในเฟสบุค (Facebook) วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒. ทางโทรศัพท์ ๐๖๔-๖๔๘-๔๖๒๖ ๓. เช่าบูชาด้วยตนเองที่ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี และ ศูนย์หนังสือมหามกุฏราชวิทยาลัย ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ   ขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคาร ๑. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมถ์ เลขที่บัญชี 167-0-14878-5 ๒. โอนแล้วกรุณาส่งสลิปการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับมาที่กล่องข้อความ (Send message) ในเฟสบุค (Facebook) วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 064-648-4626