วันสิ้นปี (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖o)

หน้าแรก • ข่าวสาร และกิจกรรม • ปฎิทินกิจกรรมประจำปี • วันสิ้นปี

ทำบุญตักบาตร ตอนเย็นแสดงพระธรรมเทศนาถึงเวลา 23.30 น. สวดมนต์ข้ามปีจนถึงเวลา 00.30 น.