วันครบรอบสิ้นพระชนย์ (๒๔ ตุลาคม ๒๕๖o)

หน้าแรก • ข่าวสาร และกิจกรรม • ปฎิทินกิจกรรมประจำปี • วันครบรอบสิ้นพระชนย์

จัดกิจกรรมครบ 3 ปีวันสิ้นพระชนย์ อาทิ เช่น รับบริจาคเลือดโดยสภากาชาติไทย ให้บริการทางสาธารณสุข แก่ประชาชนทั่วไป จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ