ศาลานาคเล่นน้ำนานาชาติ

หน้าแรก • สถาปัตยกรรมสำคัญ • ศาลานาคเล่นน้ำนานาชาติ

     ศาลานาคเล่นน้ำนานาชาติ หรือ ศาลามังกรเล่นน้ำ ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัดญาณสังวราราม ริมอ่างเก็บน้ำคลองบ้านอำเภอ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม-พระชนมพรรษา ๕ รอบ

     ปัจจุบันมีศาลา ๘ หลัง คือ ศาลาไทยภาคกลาง, ศาลาไทยล้านนา, ศาลาไทยอีสาน ของประเทศไทย ศาลาจีนนอกและศาลาจีนใน ของประเทศสิงคโปร์, ศาลาญี่ปุ่น ของประเทศญี่ปุ่น, ศาลาอินเดีย ของประเทศอินเดีย และศาลาฝรั่ง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยศาลาของทั้ง ๔ ชาติอาคันตุกะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และออกแบบตามสถาปัตยกรรมจากประเทศนั้นๆ