อุทยานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี

หน้าแรก • สถาปัตยกรรมสำคัญ • อุทยานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี

     พระราชานุสาวรีย์ประดิษฐานอยู่บนเนินเล็กๆ มีสวนอยู่โดยรอบ มีด้วยกัน ๒ พระราชานุสาวรีย์ พระราชานุสาวรีย์แรก คือ พระรูปของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับยืนเคียงข้าง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประทับบนพระเก้าอี้ อีกพระราชานุสาวรีย์ เป็นพระรูปของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระชนมายุ ๙๐ พรรษา ประทับนั่งบนก้อนหิน

     อุทยานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี สร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๒