ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หน้าแรก • สถาปัตยกรรมสำคัญ • ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

     สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในโอกาสพระชนมายุ ๙๐ พรรษา เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๓

     ภายในศาลามีห้องกระจกประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งอยู่สองข้างขององค์พระประธาน ห้องด้านขวาประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ช่วงพระชนมายุ ๙๐ พรรษา ประทับนั่งบนพระเก้าอี้ ด้านบนเพดานเป็นไม้สลักเป็นรูปกลุ่มดาวประจำจักรราศี ส่วนห้องด้านซ้ายประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระบรมราชชนกคู่กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

     ปัจจุบัน ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใช้เป็นที่อบรมยุวพุทธ ตลอดจนถึงผู้มารับการอบรมธรรมะเป็นหมู่คณะ