หอระฆัง

หน้าแรก • สถาปัตยกรรมสำคัญ • หอระฆัง

     ตั้งอยู่หลังศาลา สว. กว. หรือทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระอุโบสถ โดยพระภิกษุจะตีระฆังในเวลาตี ๔ เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร และผู้มาปฏิบัติธรรมตื่นเพื่อไปนั่งสมาธิและสวดมนต์ทำวัตรเช้า