ศาลา สว. กว.

หน้าแรก • สถาปัตยกรรมสำคัญ • ศาลา สว. กว.

     ศาลา สว. กว. สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาพระฤกษ์ เพื่อใช้เป็นศาลาฉันภัตตาหารเช้าของพระสงฆ์และใช้บำเพ็ญกุศลในโอกาสต่างๆ