อาศรมพระอาจารย์ แพทย์ใหญ่ ชีวกโกมารภัจจ์

หน้าแรก • สถาปัตยกรรมสำคัญ • อาศรมพระอาจารย์ แพทย์ใหญ่ ชีวกโกมารภัจจ์

     ตั้งอยู่ด้านหลังพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ ภายในมีอาศรมชีวกโกมารภัจจ์ ๒ หลัง หลังหนึ่งประดิษฐานพระอาจารย์ แพทย์ใหญ่ ชีวกโกมารภัจจ์ เป็นรูปปูนปั้นสีทอง ส่วนอีกหลังประดิษฐานพระอาจารย์ แพทย์ใหญ่ ชีวกโกมารภัจจ์ รูปปูนปั้นสีดำ

     พระอาจารย์ แพทย์ใหญ่ ชีวกโกมารภัจจ์ ถือเป็นบรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ อีกทั้งยังเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า