สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์

หน้าแรก • สถาปัตยกรรมสำคัญ • สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์

สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ เป็นพระพุทธปฏิมาประธานประจำพระอุโบสถ วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีขนาดประมาณองค์พระพุทธชินสีห์ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร หน้าพระเพลา ๕ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว

โดยในการนำสมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ ขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถวัดญาณสังวรารามฯ นั้น ได้มีการถมดินสูงขึ้นมาจนถึงฐานวางสมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ เพื่อให้บารมีขององค์พระปกปักรักษาไปทั่วผืนแผ่นดินไทย อีกทั้งภายในองค์สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ ยังได้บรรจุพระผงพุทธพิมพ์ญาณสังวร ทรงสมเด็จฯ จำนวน ๘๔,๐๐๐ องค์ ไว้ภายในพระปฏิมาอีกด้วย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเททองหล่อ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๓ ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถเก่าคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร