วันเข้าพรรษา (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

หน้าแรก • ข่าวสาร และกิจกรรม • ปฎิทินกิจกรรมประจำปี • วันเข้าพรรษา

ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ทั้งวัด ถวายร่ม และผ้าอาบน้ำฝน ณ ศาลาฉัน (สว.สก.)