วันอาสาฬหบูชา (๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

หน้าแรก • ข่าวสาร และกิจกรรม • ปฎิทินกิจกรรมประจำปี • วันอาสาฬหบูชา

ตักบาตรดอกไม้ สวดมนต์ทำวัตรเย็นที่พระอุโบสถ เวียนเทียน ณ ลานรอบพระอุโบสถ และพระมหาเจดีย์จักรีมหาพิพัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนาตลอดทั้งคืน ณ ศาลาสวดมนต์ (มวก.สธ)