วันจักรี (o๖ เมษายน ๒๕๖๒)

หน้าแรก • ข่าวสาร และกิจกรรม • ปฎิทินกิจกรรมประจำปี • วันจักรี

ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป ณ พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์