วันออกพรรษา (o๕ ตุลาคม ๒๕๖o)

หน้าแรก • ข่าวสาร และกิจกรรม • ปฎิทินกิจกรรมประจำปี • วันออกพรรษา

ตักบาตรเทโวโลหนะพระจะบิณฑบาตจากพระมหามณฑปเดินลงจนถึงศาลาฉัน (สว.สก.)