วันอาสาฬหบูชา (o๘ กรกฎาคม ๒๕๖o)

หน้าแรก • ข่าวสาร และกิจกรรม • ปฎิทินกิจกรรมประจำปี • วันอาสาฬหบูชา

ตักบาตรดอกไม้ สวดมนต์ทำวัตรเย็นที่พระอุโบสถ, เวียนเทียน ณ ลานรอบพระอุโบสถ และพระมหาเจดีย์จักรีมหาพิพัฒน์ , แสดงพระธรรมเทศนาตลอดทั้งคืน ณ ศาลาสวดมนต์ (มวก.สธ)