วันจักรี (o๖ เมษายน ๒๕๖o)

หน้าแรก • ข่าวสาร และกิจกรรม • ปฎิทินกิจกรรมประจำปี • วันจักรี

ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ พระเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์